Kan de geboorte van Jezus ook door een moslim gevierd worden?

Tijdens een kort gesprek op de gang – uitgerekend voor het godsdienstlokaal – werd de docent godsdienst duidelijk gemaakt dat hij diezelfde avond de kerst toespraak voor het kerstgala mocht verzorgen. En toen……….

De eerste vraag die bij de docent opkwam was: “hoe kan ik in nog geen 8 uur tijd een voor iedereen aansprekende kerst toespraak voorbereiden?” (Zeker als je weet dat je geen 8 uur tot je beschikking hebt.) Begreep ik hen wel goed? Kun je iemand vragen in zo’n korte tijd een overdenking te laten schrijven voor ongeveer 150 personen?

Vele andere vragen kwamen aan de docent voorbij zoals: “wat als ik het aan mij voorbij laat gaan? Wat als hierdoor de betekenis van het kerstfeest aan iedereen voorbijgaat vanavond?” De docent werd steeds meer bepaald bij het belang van een kerstviering. Hij merkte treffend op: “ik werk toch niet voor niets in het christelijk onderwijs?” Dit is de kern van ons werk. Het dilemma was geboren terwijl het zou moeten gaan om Jezus’ geboorte. De inhoud van de kerstboodschap verkondigen stond lijnrecht tegenover de tijdsdruk.  Wat een schrijnende werkelijkheid. Is dit in het dagelijks leven ook niet het geval. Jezus wordt weggedrukt door onze tijdsdruk. En wat is nu het belangrijkste in ons leven? Op dat moment kwam de kern van de kerstboodschap heel direct binnen: God is toch met ons?

En zo belangrijk is de christelijke identiteit nu voor ons allemaal. God is met ons! Wij hebben het allemaal rete druk. Zowel leerlingen als docenten. En zonder dat we het weten lopen we aan de kern van het leven voorbij. Waar gaat het nu om in ons leven?  Met kerst worden we geconfronteerd met de essentie van het leven als we mee worden genomen naar de geboorte van Jezus.

Wat fijn is het dat we na een hele drukke periode in het schooljaar hier met elkaar bij stil mogen staan. Tijd voor elkaar, tijd om na te denken waar het in het leven nu echt om gaat.

En met elkaar kunnen en mogen we op school het kerstfeest vieren. Het is een groot, een heel groot misverstand, als mensen zeggen dat alleen christenen de geboorte van Jezus kunnen vieren. Want ook alle moslims over heel de wereld hebben machtig goede redenen om dit te doen. De Koran windt er net als de Bijbel namelijk geen doekjes om. Het is voor de moslims en de christenen tijd om dit in te gaan zien! En laten we hier vanavond met elkaar maar mee beginnen. Samen het kerstfeest vieren omdat zowel Bijbel als de Koran hier vele redenen voor geven.

De Koran kent een soera (hoofdstuk) met de naam Marjam (Maria) en er is zelfs een soera bestaande uit 200 verzen die de naam Imraan draagt. Hij was de vader van de maagd Maria. Om zo maar even het belang van het Kerstverhaal met betrekking tot de Koran aan te geven. Vanavond een klein gedeelte uit de Koran. Hier lezen we onder andere (betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands is van Fred Leemhuis, 12e druk 2005):

(3) Soerat Aal Imraan

45 Toen de engelen zeiden: “O Marjam, God kondigt jou een woord van Hem aan, wiens naam zal zijn de masieh, ‘Isa, de zoon van Marjam. Hij zal in het tegenwoordige leven en het hiernamaals in hoog aanzien staan en behoren tot hen die in de nabijheid [van God] zijn. 46 In de wieg en als volwassene zal hij tot de mensen spreken en hij zal een van de rechtschapenen zijn.” 47 Zij zei: “Mijn Heer, hoe zou ik een kind krijgen, terwijl geen mens mij aangeraakt heeft” Hij zei: “Zo is het. God schept wat Hij wil. Wanneer Hij iets beslist, dan zegt Hij er slechts tegen: ‘Wees!? en het is.” 48 En Hij zal hem het boek, de wijsheid, de Taura en de Indjiel onderwijzen.

Over de maagdelijke geboorte zegt de Koran in (4) soerat An-Nisaa

De messias ‘Isa, de zoon van Marjam is Gods gezant en Zijn woord dat Hij richtte tot Marjam en een geest bij Hem vandaan. Gelooft dan in God en Zijn gezanten.

En zo kunnen we nog wel meer soera’s reciteren uit de Koran. Wanneer christenen en moslims in gaan zien dat ze samen het kerstfeest kunnen vieren moeten we ons realiseren dat ruim 5,5 miljard mensen op de aarde eensgezind de kerstgedachte gaan delen. Ik weet dat er vanavond hier aanwezig zijn die grote moeite hebben bij de gedachte dat God met ons is. Maar toch is dit de boodschap van kerst en laten we hier niets aan afdoen. Het grote probleem zijn wij vaak zelf. ONS IK. Dat wordt pas goed zichtbaar als je geconfronteerd wordt met de keerzijde van het leven als het ‘IK’ jou in de steek laat. Je zou maar langdurig ziek zijn en op dit moment geen directe hoopvolle toekomst van genezing zien!; je zou er maar alleen voor staan in je studie?; Je zal maar te maken hebben met grote verwachtingen die ouders en familieleden van jou  hebben, terwijl je weet dat je hier niet aan kan voldoen?; Je zal maar verwijderd zijn van school en op zoek moeten gaan naar een andere school? Weet dan: God is met jou!

Het probleem dat heel veel mensen op de zinsnede ‘God is met ons’ geen amen kunnen zeggen heeft te maken met God zelf. De vraag die gesteld moet worden is: heeft God de eerste plaats in je leven? Met God door het leven gaan betekent ervaren dat God met je gaat, hoe vervelend het leven soms ook is. God is geen tovenaar of magiër die je kunt raadplegen als er dingen niet goed gaan in je leven. God wil met je mee gaan door jou leven heen! En God wil je gebruiken om die ander te helpen. God wil dat jij je arm eens om je klasgenoot sla als die dat nodig heeft. Dat je die zwerver eens een brood geeft als je ziet dat hij/zij dat nodig heeft. God is met ons vooral omdat hij ons inzet. Gaan hierdoor onze problemen en ziekten weg? Nee, maar het vertroost ons omdat wij een doorkijk krijgen naar wat ons uiteindelijk staat te wachten: God maakt uiteindelijk alles goed en wist iedere traan van onze wang.

Jezus kwam voor hen die erkennen dat het leven niet zomaar loopt maar God nodig hebben en Hem willen vragen. God wil een relatie met de mens die Hij geschapen heeft. Zijn liefde gaat naar ons uit. Wij worden door God uitgedaagd te antwoorden. Maar God dwingt niet, maar zet ons continue voor die keuze. God stuurde zijn zoon Jezus. Dat deed Hij niet omdat Hij een God van grote afstand wil zijn. Nee, God wil een God van heel dichtbij zijn.
Jezus is geboren!

Jezus stierf maar stond op uit de Dood. Jezus leeft!

 

 

This entry was posted in Bijbelstudie, Nieuwe Testament and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Kan de geboorte van Jezus ook door een moslim gevierd worden?

  1. Abdu'r-Rahman says:

    Het zou al moeilijk, zoniet onmogelijk, zijn om alle christenen het kerstfeest te laten vieren. Ook onder uw gelederen verwerpen velen het idee dat dit tot de godsdienst behoort. Net als bij moslims betekent dit bij hen ook niet dat zij Jezus, vrede zij met hem, niet eren, of dat zij niet vele aspecten van de kerstgedachte mede-onderstrepen. In Islam heeft dit feest geen plaats. Het werd niet gevierd door Jezus of door Muhammad, vrede en zegeningen van God zij met beiden, noch door hun beider metgezellen, en dat terwijl we geloven dat de profeten en hun metgezellen niets onverlet lieten om God te eren en te beantwoorden aan wat van hun gevraagd werd. Dit, samen met de heidense achtergronden van deze viering en het precieze tijdstip, maakt het duidelijk een vernieuwing in de religie die als ongewenst wordt ervaren door vele gelovigen. Het vieren hiervan en daarbij te geloven, dat het beter is op die manier, staat voor velen gelijk met de veronderstelling, dat deze profeten en hun metgezellen tekort schoten, of op z’n minst nog beter hadden kunnen doen. Het was immers iets waarvoor de motivatie destijds al bestond. Dat wat geëerd word en in overdenking genomen bij dit feest was echter constant in gedachten bij de vroege generaties. We nemen hier graag een voorbeeld aan. Tevens menen wij, dat onze religie gecompleteerd en volledig is ‘afgeleverd’. Vele aspecten van uw viering worden ook door ons hooggehouden, maar wij zijn van mening dat wij dit niet moeten uitstellen tot of reserveren voor een bepaald tijdstip van het jaar. We handelen graag op de momenten dat wij ons dit bewust zijn en werken er hard aan (en bidden ervoor) dat dit bewustzijn een constante bezigheid wordt. Wij delen vele zaken met u, maar wij geloven niet dat deze viering een onderdeel van de religie is of zou moeten zijn. U heeft uw manieren en wij de onze. Moge God ons allen begeleiden en onze acties ons op het rechte pad houden zonder hier (al te veel) van af te wijken.

Laat een reactie achter bij Abdu'r-Rahman Reactie annuleren

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>