Wordt de profeet Mohammed in het Oude Testament aangekondigd?

Onlangs ontstond er een gesprek tijdens de les godsdienst over de profeet Mohammed en de bewering dat de profeet wordt aangekondigd in het Oude testament. Interessant, maar hoe zit het nu?

Wanneer er sprake is van de hierboven genoemde bewering, komt dit meestal bij moslims vandaan. Binnen sommige islamitische stromingen komen we beweringen als deze geregeld tegen. In het christendom en jodendom is er geen sprake van een theorie waarbij ‘de laatste profeet van de Islam’ aangekondigd wordt in de Bijbel. Deze discussie ontstaat als de tekst uit Hooglied 5 wordt aangehaald.

Wordt de laatste profeet van de Islam genaamd ‘Mohammed’ genoemd in Hooglied 5:16?
Als we tekst er bij nemen lezen we in het Nederlands:
“Zijn mond is heel zoet,
aan hem is alles begeerlijk.
Dit is mijn lief, dit is mijn vriend,
meisjes van Jeruzalem!”

Probleem:
Het vetgedrukte woord is het Hebreeuwse woord Machmaddim. Vooral moslims beweren dat dit woord een verwijzing is naar Mohammed om de volgende redenen:
1.    Het woord Machmad (enkelvoud van Machmaddim) klinkt een beetje als de naam Mohammed.
2.    Het Hebreeuwse woord Machmad betekent volgens moslims ‘De Geprezene’ (dat wil zeggen iemand die lof waardig is). Zij die dit dus beweren zeggen dat de profeet Mohammed hiermee bedoeld wordt!

Hebraïsten vertalen dit woord in geen geval met ‘de Geprezene’. We zullen hieronder zien dat niemand hier een reden voor kan aandragen om dit te doen.

Oplossing:
1.    Zij die beweren dat met dit woord de profeet Mohammed wordt bedoeld vinden het logisch dat de uitspraak van het Hebreeuwse woord Machmaddim overtuigend genoeg is om te zeggen dat het hier zou gaan om de profeet van de islam. Dus alleen op basis van de klank wordt deze conclusie getrokken. Dat dit misleidend is zien we bijvoorbeeld bij de naam John dat een beetje op het Arabische Djin lijkt, maar er is zeker geen verband tussen deze twee.
2.    Het Hebreeuwse woord Machmaddim kan in geen geval vertaald worden met Mohammed. Ook kan het woord niet letterlijk opgevat worden als een naam.
3.    Vanuit Joods en Christelijk denken is het ondenkbaar een naam van een mens te vertalen als “de Geprezene” omdat er in de wereld niet één persoon gevonden kan worden die geprezen zou kunnen worden? Alleen God is te prijzen.

Zelfs de profeet Mohammed heeft nooit aangegeven dat hij de geprezene genoemd moet worden. Sterker nog de profeet geeft aan een mens te zijn die te maken heeft met tekortkomingen.
De overlevering (de zogenaamde Soenna, gemaakt door de leerlingen en volgelingen van de profeet, mensen dus) plaatsen de profeet Mohammed op een voetstuk en maken van hem een verheven persoon.

4.    De context van de aangehaalde passage uit Hooglied identificeert een persoon beschreven als iemand in de tijd van Salomo (Hooglied 3: 11) die geliefd wordt door een meisje uit Sulem (Hooglied 7: 1). Deze beschrijvingen zijn niet van toepassing op Mohammed aangezien hij nooit Sulem bezocht in Salomo’s tijd.
5.    Een zoektocht naar alle gebeurtenissen van het Hebreeuwse woord Machmad of Machmaddim in de bijbel toont aan dat het woord niets van doen heeft met ‘prijzen’. Het verwijst eenvoudig naar ‘wat begeerlijk is’ om welke reden dan ook en is afgeleid van het Hebreeuwse stamwoord ‘chamad’ en betekent begeerte.
6.    Als iemand wil aanvaarden dat het woord Machmad naar Mohammed verwijst kan je bijvoorbeeld ook kijken naar alle voorvallen van dat woord in andere Bijbelse passages. De andere verzen vertalen Machmad met: vernietigen (2 Kronieken 36: 19), verwoesten (Jesaja 64: 10-11), gevangen genomen worden (Klaagliederen 1: 10), verhandelen voor wat brood (Klaagliederen 1: 11), door God gedood (Klaagliederen 2: 4; Hosea 9: 16), door God weggenomen (Ezechiël 24: 16), door God ontwijd (Ezechiël 24: 21), begraven en door dorens en distel overwoekerd worden (Hosea 9: 6) en door heidenen naar hun paleizen weggedragen (Joël 3: 5).

Zelfs een heel onvriendelijke persoon zou al deze dingen de profeet Mohammed niet willen toeschrijven. Nergens wordt het woord letterlijk overgenomen en opgevat als naam.
7.    Als laatste moet toch opgemerkt worden dat deze tekst noch uit de Thora (Tawrat) noch uit het evangelie (Indjiel) komt en dat dit geschrift (Hooglied) niet in aanmerking komt voor de titel ‘heilig boek’. Aldus de Koran. In de Koran worden alleen de Thora, de Psalmen en het Evangelie genoemd als heilige boeken die de Koran vooraf zijn gegaan. Treffend en opmerkelijk blijft het dat sinds de islam een wereldgodsdienst is geworden er steeds verwezen wordt naar de bijbelse tekst als een boek dat vol fouten zit. Deze eenzijdige kwalificatie wordt alleen door de geleerde in de islam gehanteerd. Hier hebben de geleerden nauwelijks doorslaggevende argumenten voor, maar wordt wel onderwezen aan de vele moslims. Waarom vinden moslims het dan toch nodig om deze tekst te gebruiken om aan te tonen dat de profeet aangekondigd wordt?

Conclusie
Concluderen dat op grond van klank er sprake is van verwijzing naar de profeet Mohammed in Hooglied 5 vers 16 zou pas echt vervalsing zijn!

This entry was posted in Oude Testament and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Wordt de profeet Mohammed in het Oude Testament aangekondigd?

 1. Max says:

  Mohammed was een bloeddorstige warlord die zijn vijanden vermoordde en zijn ideologie met het zwaard verspreidde….

 2. hans van de mortel says:

  Goed artikel. En inderdaad is het onmogelijk om met moslims te redeneren over hun religie en Koran. Want daar mankeert niks aan. Wel aan de Bijbel volgens ALLE moslims. De Koran verwijst een paar keer naar de Bijbel, de eerdere boeken die door Allah aan de mens zijn geschonken. Allah was blijkbaar niet in staat zijn eerste geopenbaarde boeken te beschermen. Maar los daarvan, de Koran die op enkele pagina’s doodleuk verkondigt dat de aarde plat en onbeweeglijk is, zou door geen mens serieus genomen moeten worden. Maar misschien is de Koran wel vervalst en heeft Allah dat helemaal niet gezegd. Of Allah moet echt knettergek gestoord zijn. Net zoals moslims dus. Over al die staaltjes van wetenschappelijk achterhaalde Arabische woestijnonzin – daar zul je geen imam over horen praten. Die zwijgt als het graf van de profeet.

  Koran 27:61 – Of wie heeft de aarde in vaste stand gezet en in haar midden rivieren gemaakt en haar van pijlers voorzien en tussen de beide zeeën een scheidsmuur gemaakt? Is er een god met Allah samen? Neen, zij zijn lieden die in de verkeerde richting gaan.

  En nog wat, Allah is GEEN naam zoals alle andere goden in de loop der geschiedenis een naam hebben gekregen. De naam van de god van de joden en christenen in het Hebreeuws is JHWH (kun je uitspreken als Jêhowáh).

 3. Mohammed says:

  In de oude testament in de eerste bijbel die in het hebreeuws geschreven is komt de naam mohammed er degelijk in boor. Want ik heb het hebreeuws vertaald naar het Nederlands en het is gewoon mohammed. Je loopt hier mensen te misleiden
  met je zogenaamde theorie

  • supervisor says:

   Beste Mohammed,
   Ik raad je aan het artikel nog eens goed te lezen en naar een goede cursus Hebreeuws te gaan. Het Hebreeuwse woord is onmogelijk te vertalen met Mohammed! Alleen maar een lexicon Hebreeuws gebruiken is onvoldoende.

 4. Mohammed says:

  Hans er is maar 1 boek de heilige koran die door God is gezonden naar de moslims en de bijbel en koran hebben heel veel overeenkomsten misschien zou je eerst even alle boeken moeten lezen. De Bijbel is zovaak herschreven 3n zovaak dingen weggehaald en veranderd dat het geen heilig boek meer kan zijn. De koran wordt verschillend vertaald maar is maar 1 keer geschreven

  • supervisor says:

   Dag Mohammed,
   Bedankt voor je reactie. Ik kan je alleen niet helemaal volgen. De oudste Koran op deze wereld is te vinden in de Britsh Library in London en dateert uit de 10e eeuw. Bijna 200 jaar na het overlijden van Mohammed (volgens islamitische overlevering). Tevens is deze Koran geschreven in een taal (Mal’i), een in onbruik geraakte taal. Dit is heel vreemd omdat de Koran in het Arabisch moet zijn geopenbaard. Jouw bewering is lastig vol te houden. Tevens moet je realiseren dat pas sinds de boekdrukkunst in de 16e eeuw de Bijbel steeds meer in andere talen is verschenen. Daarvoor gebeurde dat nauwelijks. Ook daarin ga je de fout in. Er is wel degelijk 1 eenduidig overgeleverde grondtekst van de Bijbel. Ook hebben de Qumran-rollen aangetoond dat door vertaalwerk er geen aanwijsbare inhoudelijke fouten optreden.

Laat een reactie achter bij Max Reactie annuleren

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>