De gelijkenis van de pottenbakker

Door Jeremia heeft God:

Zijn volk aangesproken,
Gewaarschuwd voor het oordeel,
Opgeroepen te gehoorzamen,
Opgeroepen Zijn wet te laten lezen door het hele land!

Wat moest God doen om hun aandacht te krijgen?

Hij instrueerde Jeremia om zijn Woord visueel te maken, om Zijn boodschap uit te beelden op de plaatsen waar de uitverkorenen kwamen.

Wat moest Jeremia kopen (13:1)?

Een lendendoek van linnen (Naardense Vertaling)
Sommige uitleggers hebben het hier over zo’n ouderwetse onderbroek in de oudheid. Dat wat ze onder hun opperkleed droegen. Hoe het ook vertaald wordt, bepaalde dingen zijn belangrijk aangaande dit kledingstuk.

1. Het was nieuw
2. Het was schoon het fris
3. Het doel was om gedragen te worden dicht op het lichaam

Wat werd Jeremia verteld om te doen?

Hij moest het een tijdje dragen. En dan moest hij het ver weg verbergen in een gat bij de rotsen van de rivier. Na een bepaalde tijd ging hij terug om het op te graven.

Wat was het resultaat?

Een kledingstuk dat waardeloos was en totaal verrot. Niet meer te gebruiken waarvoor het was bedoeld.

Een andere handelende uitgebeelde boodschap van God – de Pottenbakker! (H18)
Haal voor jezelf het beeld naar voren van het huis van de pottenbakker. De pot waaraan de pottenbakker werkt krijg niet de vorm zoals hij zou willen. Dus, wat doet hij? Hij geeft de klei een tweede kans. Hij maakt er opnieuw een pot van zoals hij van te voren had gewild. Dan komt de uitleg:

Wanneer God onheil uitspreekt over een volk of koninkrijk en zij bekeren zich, dan veranderd God zijn plannen en maakt Hij van hen mensen zoals Hij ze bedoeld heeft. Zoals Hij ze geschapen heeft. De bekering is het waard. Gods boodschap door Jeremia uitgesproken was deze: ‘Ik waarschuw voor rampen en vernietiging van Juda, maar er is nog steeds tijd om dit te voorkomen. Toon berouw en doe afstand van de zondige daden, en ik maak een nieuw mens van je.’ Triest genoeg, komt het antwoord in 18:12 tot ons. Het laat zien dat de mensen zijn aanbod weigeren.

De boodschap van God is heel belangrijk voor ons om te begrijpen wat God wil zeggen. Wanneer een mens berouw toont en zich bekeert en terugkeer tot God, dan geeft God hem/haar een nieuw leven, ongeacht wat hij/zij daarvoor heeft gedaan. Denk aan mensen zoals Peter, Saul, Mattheus of hedendaagse voorbeelden. 2 Tim. 2:21 (NBV) Als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en geheiligd voorwerp, dat zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel.

Twee wegen liggen voor ons: Gods weg en onze eigen te kiezen weg. Om weg van God te komen hoeven we geen misdaad te plegen. Onze eigen weg gaan is van God weglopen. Is dit niet het probleem van deze wereld? Val niet in deze leugen!

De Schervenpoort (H19)

Deze dramatische handeling gebeurde in het bijzijn van de oudste en de priesters, en waarschijnlijk ook een grote groep serieuze mensen die hier getuigen van waren.

Waar speelde zich dit af?
Waarschijnlijk in de poort van de gebroken pottenbakkerij (Schervenpoort). Een vuilplaats dicht bij het dal van Ben Hinnom. Daar werden kinderoffers gebracht, met vuur, voor de Moloch (7:31).

Wat deed Jeremia?
1. Om duidelijk te maken dat God rampen zal brengen over het volk dat hem vergeten was en toevlucht had gezocht in afgoderij.
2. Hij moest de kruik kapot gooien om duidelijk te maken wat het volk was, niet te repareren en onbruikbaar.

Wat gebeurde er verder?

Dit drama zorgde ervoor dat het volk furieus werd en ze sloegen Jeremia en sloten hem op in de voorraadkasten. Jeremia, die zeer bruikbaar was door God, kon alleen vervolging verwachten van hen die God de rug had toegekeerd.

Verdere Studie!

1. Jeremia 13:1-11
Waarom zijn Israël en Juda als een kledingstuk in deze beeldende handelende gelijkenis? Welke relatie bestaat er tussen vers 11 en 1 Petrus 2:9?
2. Jeremia 17:5-8; Psalm 1
Hoe wordt het vertrouwen in de mens en het vertrouwen in God vergeleken. Welke contrast wordt hier duidelijk? Waar wordt vruchtbaarheid in Psalm 1 aan gekoppeld?
3. Jeremia 17:9-18; Johannes 2:24-25
Hoe wordt het menselijk hart omschreven (Vers 9)? Wat zegt Jezus over dit hart (Markus 7:20-23)?
4. Jeremia 17:19-27; Jesaja 58:13-14
Wat verwacht God van zijn volk? Wat is het gevolg van de westerse houding ten aanzien van de zondagse rust met betrekking tot de geestelijke gezondheid vandaag?
5. Jeremia 18:1-12; Jona 3:10; 1 Samuël 2:30-31
Wat deed de pottenbakker met de pot die was mislukt? Op welke wijze is God een pottenbakker? Welke verzen in Jeremia illustreren de tekst uit Jona? En welke de tekst uit Samuël?
6. Jeremia 18:13-17; 2:10-13
Hoe wordt het beeld van de natuur in verband gebracht met het gedrag van de mensen? Welke andere voorbeelden worden er genoemd om Gods oordeel voor het volk te beschrijven?

This entry was posted in Bijbelstudie, Oude Testament and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to De gelijkenis van de pottenbakker

  1. Johna227 says:

    Your style is really unique compared to other folks I’ve read stuff from. dckcdfcekgcc

  2. Hebergeur says:

    Stukken Romeinse zilvergeld zouden niet even passendzijn voor het doel van de gelijkenis. Omdat het Grieks geld was, was het geenwettig betaalmiddel voor handelsdoeleinden. Daarom lijkt het dat de “drachmen”gebruikt werden voor persoonlijke versiering van hoofd, nek of arm. Dezeversiering stelt de vrouw op hoge prijs en zou ze daarom graag ongeschondenwillen bewaren meer uit gevoelswaarde dan om zijn werkelijke waarde.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>